A gépjárműadó, régebbi ismertebb nevén a súlyadó minden üzembentartó számára kötelező fizetnivaló. Kivétel az adó megfizetése alól csak nagyon indokolt esetben lehetséges. Ilyen indokolt eset a mozgáskorlátozottak közlekedéséről szóló törvény, mely néhány esetben mentesítheti a tulajdonost vagy az üzembentartót az adó megfizetése alól. Azonban érdemes arra odafigyelni, hogy kik jogosultak erre, és mivel lehet igazolni a gépjárműadó mentességet?


A gépjárműadó mentesség a súlyos mozgáskorlátozott személyeknek jár, valamint a súlyos mozgáskorlátozott kiskorút, és a cselekvőképtelen gyámság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozónak, aki a szállításáról gondoskodik. A jelenleg érvényben lévő törvények alapján súlyos mozgáskorlátozott az a személy:

- a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. Törvény 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minősülő súlyosan fogyatékos személy,
- a 18. életévét be nem töltött, a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságról szóló 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban szenvedő személy,
- a BNO kód XIII. főcsoportjában (M00-M99) tartozó vezető diagnózisra tekintettel megállapított, legalább 40 %-os egészségkárosodással rendelkező személy.

A súlyos mozgáskorlátozott személy orvosi szakvélemény alapján kerül nyilvántartásba, melyről igazolványt kap. A súlyos mozgáskorlátozottságot igazoló dokumentum az ide vonatkozó kormányrendelet alapján elegendő a gépjárműadó mentesség elbírálásához. Mindez azonban csak 2012. június 30-áig érvényes. Ezt követően a mentesség csak abban az esetben állapítható meg, ha a kérelmező külön szakvélemény alapján igazolja a mozgáskorlátozottság fennállását.